Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 0 i torn 8, jugat al camp 0, per l'equip iOsferic - ROBOTENCS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

88

Sala d'Espera (x6)

42

Terrat (x2)

0

Total Ferits 130

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

4

Refugi inferior (x2)

16

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 20

Modificadors

Taps drets (x1)

19

Risc injustificat
Total 169

suport@robocat.cat