Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 4, jugat al camp 0, per l'equip EL TAUROPLÀSTICS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 6

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

6

Hospital (x1)

1

Total Evacuats 7

Modificadors

Taps drets (x1)

2

Risc injustificat
Total 15

suport@robocat.cat