Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 24, jugat al camp 2, per l'equip iOsferic - ROBOTENCS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

80

Sala d'Espera (x6)

42

Terrat (x2)

0

Total Ferits 122

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

16

Refugi inferior (x2)

4

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 20

Modificadors

Taps drets (x1)

23

Risc injustificat
Total 165

suport@robocat.cat