Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 8, jugat al camp 1, per l'equip Aiguaviva2

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 6

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 0

Modificadors

Taps drets (x1)

1

Risc injustificat
Total 7

suport@robocat.cat