ROBOCAT 21

El camp de competició de la RoboCAT 2021 s'inspira en els Bastaixos.


Més informació pròximament, consulta la pàgina inicial