ROBOCAT 16

El camp de competició de la RoboCAT 2016 s'inspira en la ciutat de Girona.

Normativa

La normativa del repte RoboCAT 2016 és la següent: