Utilitats
Inscripcions
Back

ROBOCAT 2022

Mira el repte de la ROBOCAT 2022!

Qui Som

Documents ROBOCAT 2022

El taulell de joc de la ROBOCAT 2022, la 6a edició del Campionat de Robòtica de Catalunya, s’ambienta en la figura dels Castellers. A continuació trobareu les bases, la normativa i els plànols. Teniu la opció de construir el taulell de joc pel vostre compte seguint les indicacions de la normativa i dels plànols (veureu que és molt fàcil) o bé adquirir-lo a través de la Botiga virtual de Make&Learn. Els cubs també els podeu adquirir a través del mateix enllaç.

Veure PDF

Objectius

L’associació El Racó dels Robotaires, amb la organització de la ROBOCAT, es proposa els següents objectius:

 1. Crear un entorn comú on compartir idees amb les persones que tenen inquietuds en l'àmbit tecnològic.
 2. Incentivar la robòtica de muntatge i programari lliure.
 3. Fer accessible i assequible la realització d'activitats robòtiques pels centres educatius i cívics.
 4. Potenciar el coneixement i estimació del patrimoni cultural, artístic i natural de Catalunya.
 5. Promoure el descobriment de la riquesa i diversitat del patrimoni europeu.
 6. Fomentar la cooperació entre entitats, centres d'ensenyament, institucions, empreses i particulars per tal de crear sinèrgies en la recerca, desenvolupament i innovació.
 7. Combinar el muntatge i decoració del camp de competició amb l'aprenentatge en la programació i la construcció del robot.
 8. Introduir el pensament computacional i la robòtica dins el currículum escolar.
 9. Avançar en la igualtat de possibilitats per a totes les persones i, en especial, en l’àmbit cientificotecnològic.

Equips

 1. Els equips de la ROBOCAT es divideixen en tres categories:
  1. Categoria Júnior: estudiants de 5è i 6è curs d’Educació Primària i de 1r i 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria
  2. Categoria Sènior: estudiants de 3r i 4t curs d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
  3. Categoria Adults: estudiants d’Universitat, Cicles Formatius de Grau Superior i participants que no formin part de cap de les categories anteriors
 2. Els equips poden estan formats per un màxim de 6 membres. També es podrà concursar individualment.
 3. Cada equip té un entrenador o mentor. En el cas de tenir més de 18 anys, l’entrenador o mentor pot coincidir amb un dels participants de l’equip.
 4. Un representant de l’equip posa en funcionament el robot quan l’àrbitre dóna el senyal d’inici de la partida.
 5. Es prohibeix el contacte de l’entrenador amb l’equip durant tota la competició.
 6. L’entrenador de l’equip ha d’entregar l’autorització de drets d’imatge dels membres de l’equip, en el cas que els seus integrants siguin menors d’edat, a

la comissió organitzadora de la ROBOCAT enviant un correu a [email protected] abans del dia de competició.

Estructura del Campionat

El Campionat s’estructura en tres etapes de participació

 • Micro-ROBOCAT: petits tornejos auto-organitzats per centres educatius, entitats, empreses o institucions on hi participen un mínim de 2 equips. Aquests tornejos donen accés a les fases territorials de la ROBOCAT.
 • Fases territorials: tornejos coorganitzats entre l’associació El Racó dels Robotaires i els socis territorials de la competició -centres educatius, entitats, empreses i institucions-. Donen accés a la Gran Final de la ROBOCAT.
 • Gran Final: torneig final amb els equips millor classificats a les fases territorials

Dinàmica de la competició

 1. La competició es divideix en dues fases: la fase classificatòria i la fase eliminatòria, independents per a cada categoria.
 2. Existeixen dos tipus de puntuació en la fase classificatòria: els punts de classificació i els punts de desempat.
 3. La fase classificatòria consta de tres rondes. En cada ronda l’equip juga una partida.
 4. Cada partida té una durada de dos minuts. No es pot aturar el temps.
 5. En cada partida competeixen dos equips de la mateixa categoria. Cada equip juga la partida en el camp de competició que se li ha assignat.
 6. Un cop finalitzada la partida, l'equip pot guanyar, perdre o empatar:
  1. Si l'equip guanya aconsegueix 3 punts de classificació.
  2. Si l’equip perd aconsegueix 0 punts de classificació.
  3. Si l’equip empata aconsegueix 1 punt de classificació.
 7. La suma de la puntuació obtinguda per l’equip en les quatre partides conformen els punts de desempat.
 8. La classificació final d'aquesta fase es decideix en funció dels punts de classificació i en cas d’empat, atenent els punts de desempat.
 9. Els millors equips de cada categoria participen en la fase eliminatòria de la competició, que es pot compondre de vuitens, quarts, semifinals i final.

Règim de sancions

 1. En el cas que un entrenador o mentor accedeixi a la zona d’entrenament o de competició, des del moment d’inici de la cerimònia d’inauguració a la finalització del torneig, un membre de l’organització li farà notar que la seva conducta és sancionable. En el cas que l’entrenador persisteixi en aquest incompliment, el membre de l’organització notificarà al cap d’àrbitres la situació per tal de procedir a la desqualificació de l’equip, fet que implica que no podrà jugar cap més partida.
 2. Si l’entrenador o mentor es posa en contacte, físicament o través de qualsevol mitjà, amb un o més membres de l’equip, a partir de la cerimònia d’inauguració fins a la finalització del torneig, per tal de proporcionar informacions tècniques sobre el robot, un membre de l’organització li farà notar que la seva conducta és sancionable. En el cas que l’entrenador persisteixi en aquest incompliment, el membre de l’organització notificarà al cap d’àrbitres la situació per tal de procedir a la desqualificació de l’equip.
 3. En el cas que ambdues conductes anteriors es produeixin simultàniament, el membre de l’organització, donarà constància dels fets al cap d’àrbitres, per tal de procedir a la immediata desqualificació de l’equip.
 4. En el cas que una o més persones que no tinguin la condició d’entrenador o mentor es posin en contacte, físicament o a través de qualsevol mitjà, amb un o més integrants d’un equip, a partir de la cerimònia d’inauguració fins a la finalització del torneig, per tal de donar indicacions tècniques sobre el robot, un membre de l’organització notificarà a les parts implicades que estan incomplint la normativa. Si es persisteix en l’incompliment, el membre de l’organització notificarà al cap d’àrbitres la situació per tal de procedir a la desqualificació de l’equip.
 5. El participant o participants que es posin en contacte de qualsevol forma amb l’entrenador o amb altres assistents, per tal d’obtenir informacions tècniques sobre el seu robot, se’ls notificarà que la seva conducta és sancionable. Si es persisteix en l’incompliment, el membre de l’organització notificarà al cap d’àrbitres la situació per tal de procedir a la desqualificació de l’equip.
 6. El cap d’àrbitres, abans de prendre cap decisió que afecti al dret participació del torneig dels equips, escoltarà les al·legacions de les parts implicades, i prendrà la decisió que sigui més convenient amb l’objectiu de garantir el bon funcionament del torneig.
 7. En finalitzar la partida, si els participants de l’equip no estan d’acord amb la puntuació obtinguda, ho faran saber a l’àrbitre del seu taulell de joc i aquest prendrà una decisió que serà vinculant. En casos excepcionals, es pot demanar la intervenció del cap d’àrbitres.
 8. Quan es produeixi una situació sobrevinguda en el taulell de joc no prevista en la normativa del repte i aquesta generi una disputa entre els dos equips que estan competint, el cap d’àrbitres decidirà d’acord amb el que sigui més raonable i just. La resolució que prengui el cap d’àrbitres vincularà a tots els participants del torneig local.
 9. Queda estrictament prohibit que els membres del públic i entrenadors o mentors influenciïn, directa o indirectament, als àrbitres en les decisions que hagin de prendre. En tot cas, podran transmetre les seves valoracions a coordinador territorial, que en prendrà nota.
 10. El desconeixement del règim sancionador de la ROBOCAT no eximeix del seu compliment. Les sancions previstes en aquest apartat s’afegeixen a les previstes per la normativa de la ROBOCAT 2022.

Inscripcions

El període d’inscripcions de la ROBOCAT 2022 comença el dia 10 de juny de 2021 i finalitza el dia 13 de febrer de 2022. Les inscripcions s’efectuen a través del següent enllaç: https://robocat.cat/inscripcions/

El pagament de les inscripcions es realitza mitjançant targeta de crèdit o PayPal. Les inscripcions no seran vàlides si en un període de dues setmanes no es fa el pagament. No es realitzaran devolucions.

El màxim nombre d’equips que es poden inscriure per centre educatiu, empresa, institució o entitat és de sis. El màxim nombre de participants per equip és 6.

Un cop efectuada la inscripció, l’equip tindrà accés al portal web que s’utilitzarà per a facilitar la comunicació entre equips i l’organització. L’objectiu és crear una comunitat que s’ajudi per a gaudir amb l’aprenentatge de la robòtica.

Podeu trobar els preus de les inscripcions a ROBOCAT aquí.

Veure PDF

Ambientació

El taulell de joc de la sisena edició de la ROBOCAT, El Campionat de Robòtica de Catalunya, s’ambienta en la temàtica dels Castellers.

Treball en equip, esforç i esperit d’autosuperació. Aquests són els valors que encarnen els Castells, una pràctica cultural amb més de 200 anys d’història i declarada el 2010 Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Les dades més antigues d’aquestes torres humanes es remunten al segle XVIII: les torres formades per dues o tres persones eren la culminació del Ball de Valencians, propi de les festes majors de les comarques de Tarragona. Quan aquestes construccions es van independitzar de la resta del ball van néixer els Castells com a exhibició amb caràcter propi.

La seva popularitat ha viscut diferents etapes. Després de consolidar-se al segle XIX, amb castells de fins a nou pisos d’alçada, la seva pràctica va decaure a inicis del segle XX, i va ressorgir durant la dècada dels 60. L’època daurada dels Castells es va produir a partir dels anys 90 i fins l’actualitat. Hi han contribuït la creació de noves colles de perfil jove i multicultural, l’assoliment de noves i espectaculars construccions, i la retransmissió de les exhibicions castelleres per televisió. Actualment es comptabilitzen més de 100 colles als Països Catalans, amb més de 12.000 castellers, superant els 12.000 castells enlairats cada any.1

Per a conèixer el vocabulari imprescindible “casteller” us recomanem consultar el següent enllaç.

 • 1 Generalitat de Catalunya, disponible a http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/castells

Taulell de joc

 1. El taulell de joc mesura 2362±3mm de llargada per 1143±3mm d’amplada.
 2. El taulell de joc consta de dos camps de competició.
 3. Cada equip competeix amb el seu robot en el seu respectiu camp de competició.
 4. El camp de competició mesura de 1173±3mm de llargada per 1143±3mm d’amplada.
 5. Consulteu els plànols per la resta de mesures.

Robot

 1. El robot es pot construir amb qualsevol tipus de material i pot programar-se utilitzant la plataforma que es desitgi.
 2. Cada equip pot presentar un sol robot.
 3. El robot s'ha de decorar amb algun motiu relacionat amb la temàtica del campionat.
 4. L'equip no pot manipular el robot durant la partida, només per posar-lo en funcionament. Això inclou la comunicació amb el robot per qualsevol mitjà: aquest ha de ser completament autònom. Si s'incompleix aquesta norma, el robot serà desqualificat.
 5. Si el robot disposa de més d’una unitat de control, totes s’han de desplaçar alhora pel camp. En concret, es prohibeix explícitament fer “subrobots” autònoms del robot principal.
 6. La mida màxima del robot és de 278,25 mm d’amplada x 270,75 mm de llargada. No hi ha límit d’alçada.

Cubs

 1. Cada equip disposa de 20 cubs.
 2. Existeixen cubs de dues tipologies: 4 cubs es coneixen amb el nom d’”enxaneta”, mentre que els 16 restants s’anomenen cubs “de tronc”.
 3. Tots els cubs d’una mateixa tipologia han de ser similars i cal que segueixin el mateix patró.
 4. Els cubs “enxaneta” han de ser significativament diferents dels cubs “de tronc” des de tots els angles.
 5. Els equips poden personalitzar els seus cubs amb els seus colors o motius, sense alterar les seves propietats físiques originals.
 6. Els cubs són d’escuma de poliuretà de 4.5x4.5x4.5cm amb un pes de 19±3g.

Funcionament del repte

  1. El robot ha de construir castells de cubs a la zona de competició designada com a “plaça”.
  2. Cada zona del taulell no inclou les bandes negres que fan de frontera amb cadascuna de les zones, però sí les línies de guia interiors a les zones. El plànol del camp de competició és el següent:
  3. Abans de l’inici de la partida l’equip:
   1. Ha de col·locar el robot dins un rectangle de la zona d’inici, sense trepitjar totalment o parcial les bandes negres.
   2. Pot col·locar un màxim de 8 cubs “de tronc” en la superfície del rectangle de la zona d’inici on no es trobi el robot, sense trepitjar les bandes negres. Tots els cubs han d’estar tocant completament el terra. Els cubs que decideixi no col·locar s’hauran de lliurar a l’àrbitre o, si no és possible, apartar-los durant la resta de la partida. Els cubs descartats no puntuen.
   3. Ha de posar un cub enxaneta a l’interior de cada zona “enxaneta”. Per tant, col·locarà dues enxanetes al camp de competició. Els cubs han d’estar completament a dins de la zona “enxaneta” i en contacte pla amb el terra en una de les seves cares.
  4. Cada cop que el robot surti completament de la zona d’inici, l’equip podrà col·locar fins a dos cubs -de qualsevol tipus- a la zona d’inici, i un d’ells haurà d’estar tocant completament el terra. En cap cas es poden afegir cubs amb un nivell superior a 3, és a dir, no es poden fer torres de cubs amb la mà de més de 3 pisos. Els cubs “enxaneta” que s’afegeixin sempre han de tocar completament el terra. Durant aquests canvis no es podran moure cap dels cubs que ja hi hagi sobre el camp de competició, i una vegada es deixa anar un cub, aquest es considera que ha passat a formar part del camp de competició. Per tornar a posar més cubs caldrà que el robot surti de la zona d’inici i hi torni a entrar. En el cas d’equips de la categoria Júnior, el límit de cubs que poden posar cada cop s’incrementa fins a 4 cubs, en comptes dels 2 que s’apliquen a Sènior i Adults. El màxim de pisos no es veu modificat i segueix sent 3.
  5. Al finalitzar la partida, tots els cubs en contacte amb el robot seran invalidats. Els cubs situats a sobre dels cubs que estan en contacte directe amb el robot també seran invalidats. Aquesta norma no s’aplica a les partides de categoria Júnior.

6. Està prohibit que el robot d’un camp de competició interfereixi amb el robot de l’altre camp del taulell de joc. L’incompliment d’aquesta norma pot comportar la desqualificació de l’equip.

Puntuació

  1. Al finalitzar la partida, s’assignarà un valor a cadascun dels cubs situats sobre el camp de competició.
  2. La puntuació de la partida serà la suma dels punts atorgats a cadascun dels cubs, més 10 punts addicionals si el robot “fa l’aleta”.
  3. Es considera que el robot “fa l’aleta” si en el moment d’acabar la partida el robot té visiblement aixecat un “braç” (o una part equivalent) per sobre de la resta del cos del robot.
   1. Aquest “braç” pot variar segons el robot i no cal que es dissenyi de forma específica per aquest propòsit. No obstant, ha d’haver estat baixat completament o parcialment en algun moment durant la partida. És a dir, ha de poder moure’s, sense que mai es pugui tractar, per exemple, d’una bandera fixa.
   2. En cas de dubte sobre si una part del robot compleix amb la definició de “braç”, s’haurà de consultar prèviament amb l’àrbitre abans de començar la partida. No es concediran els 10 punts addicionals si l’àrbitre interpreta que no es compleixen les característiques requerides.
  4. El pis (nivell) dels cubs que toquen el terra del camp de competició és d’1. A sobre del pis 1 hi haurà els pisos 2, 3, 4, 5, i així successivament.
  5. Els cubs situats fora de la “plaça” sempre tenen una puntuació de 0 punts, independentment del pis on es trobin.
  6. Tots els cubs situats a la “plaça” reben una puntuació segons el pis on es trobin, seguint la taula al final d’aquesta secció. Com a excepció, la puntuació d'un cub que corona el castell serà substituïda per una puntuació especial segons s'indica a la taula. La puntuació d'altres cubs no es veu afectada
  7. Per considerar que un cub corona el castell, aquest ha de:
   1. Ser un cub de tipus “enxaneta”.
   2. Ser del pis 2 o superior, és a dir, en cap cas pot ser un cub que toqui amb el terra.
   3. No està en contacte amb cap cub de pisos superiors. Això significa que el cub “enxaneta” ha de situar-se en el darrer pis per a poder obtenir la màxima puntuació. En cas contrari, el cub “enxaneta” puntua com a un cub “de tronc”.
Cub coronant el castellCub no corona el castell

8. Qualsevol cub que caigui fora dels límits del camp de competició, incloent al camp contrari, serà retirat immediatament pels àrbitres, no puntuarà, i no es podrà recuperar durant la partida.

Pisos del castell

Punts (si no corona el castell)

Punts si corona el castell

1

1

N/A

2

2

4

3

3

6

4

4

8

5 o més

5

10

Utilitzem cookies per oferir la millor experiència. Política de Cookies