Utilitats
Inscripcions
Back

Valors, Missió i Visió

Missió  

“Impulsar un campionat de rob tica de programari i muntatge lliures, assequible, sostenible i de difusió del patrimoni cultural, natural i artístic de Catalunya; aportant la nostra experiència, coneixement i millors pràctiques, amb l’objectiu de desvetllar i ampliar l’interès i les vocacions científiques, tecnol giques, en enginyeria i matemàtiques en joves i adults”  

 

La ROBOCAT és una competició de rob tica educativa que té com a finalitat crear un entorn comú on compartir idees amb persones que tenen inquietuds en l’àmbit tecnol gic, fomentant la cultura tecnol gica i científica entre els joves i adults a través dels valors de la creativitat, del treball col·laboratiu i en equip, i de la cultura de l’esforç. 

 

Ens defineix la voluntat d’incentivar una rob tica de muntatge i de programari lliures, i de facilitar l’accés a la tecnologia a tota la societat, promovent una rob tica assequible i integradora. L’objectiu és aconseguir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones reduint les desigualtats socials i permetent que tothom pugui desenvolupar les seves vocacions tecnol giques.   

 

A través de la rob tica volem potenciar el coneixement i estimació del patrimoni cultural, natural i artístic de Catalunya, al mateix temps que fomentem la cooperació entre entitats, centres d’ensenyament, institucions, empreses i particulars per tal de crear sinèrgies en recerca, desenvolupament i innovació.  

 

Visió 

“Ser el campionat de rob tica educativa de referència a Catalunya, promovent la participació d’equips d’arreu del territori per tal de crear sinèrgies en recerca, innovació i desenvolupament, generant valor per a la societat en el seu conjunt i fent possible que molts joves siguin agents de canvi en els sectors de la ciència i la tecnologia”.  

 

Pretenem que la ROBOCAT sigui el referent en l’àmbit dels campionats de rob tica educativa a Catalunya: 

 1. Pel que fa a la qualitat i professionalitat de l’equip humà i dels col·laboradors locals, que proporcionin un tracte personalitzat i únic a totes les persones que vulguin gaudir de la rob tica.  
 2. Pel que fa l’entusiasme i la cooperació entre els centres educatius, entitats, empreses i institucions que hi participen, fent del Campionat de Rob tica de Catalunya una autèntica festa de la tecnologia per a fer més just i sostenible el món.  
 3. Pel que fa a l’accessibilitat de recursos i esdeveniments arreu del territori català, col·laborant amb els agents educatius, tecnol gics, socials i culturals del territori per tal d’ampliar el nombre de tornejos a l’Alt Pirineu i Aran, a Barcelona, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida, i a les Terres de l’Ebre. 
 4. Pel que fa a l’aprenentatge didàctic i multidisciplinari que proposa la ROBOCAT, a través del qual vol fomentar el treball en equip i la presa de decisions com a grup, i contribuir en la socialització per  també a l’autonomia i a l’esperit de millora contínua dels participants, tot fomentant la capacitat crítica d’autoavaluació i coavaluació de les tasques desenvolupades. 
 5. Pel que fa als seus valors originals que es fonamenten en una rob tica de muntatge i programari lliures, assequible, i de difusió del patrimoni cultural, natural i artístic de Catalunya.  

Valors

“Un campionat de Catalunya, de proximitat, de rob tica lliure, sostenible i compromès amb el medi ambient, universal i inclusiu, del territori, i multidisciplinari.  

 

 1. Un campionat de Catalunya. La ROBOCAT és una competició de rob tica educativa fonamentada en la nostra cultura i que vol potenciar la difusió i el coneixement del nostre patrimoni en el seu sentit més ampli, al mateix temps que desvetlla l’interès per la tecnologia entre els participants. 
 2. Un campionat de proximitat. La ROBOCAT ofereix un tracte professional i alhora personal i proper amb tots els participants i col·laboradors en la competició. 
 3. Un campionat de rob tica lliure. La ROBOCAT vol que la iniciativa, la imaginació, l’estratègia i la creativitat primin per sobre de les marques comercials. És per aix  que els participants no veuen limitada la seva creació tecnol gica a enginys d’una marca concreta, sinó que poden elaborar el seu robot fent ús dels materials i llenguatges de programació que creguin més adients. 
 4. Un campionat sostenible i compromès amb el medi ambient. El fet de no exigir que el robot estigui format per peces d’una marca comercial determinada, potencia l’ús de materials reciclats en la creació dels enginys rob tics. A més a més, els materials del terreny de joc es reutilitzen d’un any a l’altre.  La ROBOCAT vol posar la tecnologia al servei de la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.  
 5. Un campionat universal i inclusiu. La ROBOCAT vol democratitzar l’accés a la rob tica a través d’un campionat en el què la cooperació prima per sobre la competició. Per aconseguir-ho proposa un preu assequible per tal de què les barreres econ miques no siguin un impediment per endinsar-se en el món de la rob tica educativa i la intel·ligència artificial, incidint en els col·lectius ens risc d’exclusió i amb nivell socioecon mic baix. A més a més, la ROBOCAT es proposa l’eliminació de la bretxa de gènere en l’àmbit tecnol gic. 
 6. Un campionat del territori. La ROBOCAT crea sinèrgies i cooperacions valuoses en la recerca, desenvolupament i innovació entre els centres educatius i cívics, entitats, empreses i institucions del territori que hi participen, facilitant la col·laboració entre els mateixos i la generació de relacions personals i professionals basades en els valors de la ROBOCAT.   
 7. Un campionat multidisciplinari. La ROBOCAT vol transmetre coneixements transversals: mentre els alumnes incorporen i posen en pràctica coneixements de programació, matemàtiques, electr nica i mecànica en la resolució de problemes, també descobreixen àmbits temàtics ben diversos en funció del repte a resoldre cada any.  

Utilitzem cookies per oferir la millor experiència. Política de Cookies