Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -1 i torn 14, jugat al camp 2, per l'equip NANOBOTS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

12

Terrat (x2)

0

Total Ferits 28

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

12

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 14

Modificadors

Taps drets (x1)

12

Risc injustificat
Total 54

suport@robocat.cat