Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 21, jugat al camp 2, per l'equip Wolvinners Juniors Juniors

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

32

Sala d'Espera (x6)

12

Terrat (x2)

0

Total Ferits 44

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

3

Total Evacuats 3

Modificadors

Taps drets (x1)

9

Risc injustificat
Total 56

suport@robocat.cat