Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 25, jugat al camp 2, per l'equip Miami Steam 3.0

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

24

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 30

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 2

Modificadors

Taps drets (x1)

6

Risc injustificat
Total 38

suport@robocat.cat