Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 0 i torn 17, jugat al camp 0, per l'equip DEC

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

8

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 14

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

8

Total Evacuats 8

Modificadors

Taps drets (x1)

10

Risc injustificat
Total 32

suport@robocat.cat