Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 13, jugat al camp 1, per l'equip Betània Patmos 3

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

24

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 30

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

6

Hospital (x1)

4

Total Evacuats 10

Modificadors

Taps drets (x1)

9

Risc injustificat
Total 49

suport@robocat.cat