Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 13, jugat al camp 0, per l'equip Jefferemy

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

72

Sala d'Espera (x6)

12

Terrat (x2)

0

Total Ferits 84

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

6

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 6

Modificadors

Taps drets (x1)

10

Risc injustificat
Total 100

suport@robocat.cat