Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -0.5 i torn 15, jugat al camp 1, per l'equip Llor Pi

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

8

Sala d'Espera (x6)

12

Terrat (x2)

0

Total Ferits 20

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

20

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 20

Modificadors

Taps drets (x1)

11

Risc injustificat
Total 51

suport@robocat.cat