Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 12, jugat al camp 0, per l'equip Miami Steam 3.0

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

24

Sala d'Espera (x6)

18

Terrat (x2)

0

Total Ferits 42

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

5

Total Evacuats 5

Modificadors

Taps drets (x1)

7

Risc injustificat
Total 54

suport@robocat.cat