Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 30, jugat al camp 1, per l'equip Dominiques Barcelona

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

32

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 32

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

12

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 12

Modificadors

Taps drets (x1)

8

Risc injustificat
Total 52

suport@robocat.cat