Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 17, jugat al camp 1, per l'equip iOsferic - ROBOTENCS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

88

Sala d'Espera (x6)

42

Terrat (x2)

0

Total Ferits 130

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

24

Refugi inferior (x2)

12

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 36

Modificadors

Taps drets (x1)

22

Risc injustificat
Total 188

suport@robocat.cat