Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 21, jugat al camp 2, per l'equip Daina-Isard 3

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

8

Sala d'Espera (x6)

36

Terrat (x2)

0

Total Ferits 44

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

12

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 14

Modificadors

Taps drets (x1)

15

Risc injustificat
Total 73

suport@robocat.cat