Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -2 i torn 4, jugat al camp 0, per l'equip Jefferemy

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

24

Sala d'Espera (x6)

30

Terrat (x2)

0

Total Ferits 54

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 0

Modificadors

Taps drets (x1)

7

Risc injustificat
Total 61

suport@robocat.cat