Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 18, jugat al camp 2, per l'equip LlorBots

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

80

Sala d'Espera (x6)

36

Terrat (x2)

0

Total Ferits 116

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

20

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 20

Modificadors

Taps drets (x1)

25

Risc injustificat
Total 161

suport@robocat.cat