Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 2, jugat al camp 1, per l'equip Wolvinners Juniors Juniors

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

36

Terrat (x2)

0

Total Ferits 52

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 2

Modificadors

Taps drets (x1)

9

Risc injustificat
Total 63

suport@robocat.cat