Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 14, jugat al camp 1, per l'equip Daina-Isard 3

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

24

Sala d'Espera (x6)

18

Terrat (x2)

0

Total Ferits 42

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

10

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 12

Modificadors

Taps drets (x1)

13

Risc injustificat
Total 67

suport@robocat.cat