Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 31, jugat al camp 2, per l'equip Acero Puro

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 22

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

2

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 4

Modificadors

Taps drets (x1)

3

Risc injustificat
Total 29

suport@robocat.cat