Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 1, jugat al camp 0, per l'equip Emfitèutics

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 0

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

4

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 4

Modificadors

Taps drets (x1)

1

Risc injustificat
Total 5

suport@robocat.cat