Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 18, jugat al camp 0, per l'equip Acero Puro

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 0

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 0

Modificadors

Taps drets (x1)

0

Risc injustificat
Total -85

suport@robocat.cat