Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 7, jugat al camp 0, per l'equip Elektroduendes

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

12

Terrat (x2)

0

Total Ferits 28

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

16

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 16

Modificadors

Taps drets (x1)

11

Risc injustificat
Total 55

suport@robocat.cat