Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 22, jugat al camp 0, per l'equip Rescataps

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

66

Terrat (x2)

0

Total Ferits 82

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

10

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 10

Modificadors

Taps drets (x1)

14

Risc injustificat
Total 106

suport@robocat.cat