Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 24, jugat al camp 2, per l'equip Draco robots

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

66

Terrat (x2)

0

Total Ferits 82

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 0

Modificadors

Taps drets (x1)

9

Risc injustificat
Total 91

suport@robocat.cat