Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 10, jugat al camp 0, per l'equip NANOBOTS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

8

Sala d'Espera (x6)

12

Terrat (x2)

0

Total Ferits 20

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

1

Total Evacuats 1

Modificadors

Taps drets (x1)

4

Risc injustificat
Total 25

suport@robocat.cat