Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 29, jugat al camp 0, per l'equip TranSIStor

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

18

Terrat (x2)

0

Total Ferits 18

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

16

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 16

Modificadors

Taps drets (x1)

11

Risc injustificat
Total 45

suport@robocat.cat