Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 4, jugat al camp 1, per l'equip DEC

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

18

Terrat (x2)

0

Total Ferits 18

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

8

Total Evacuats 8

Modificadors

Taps drets (x1)

11

Risc injustificat
Total 37

suport@robocat.cat