Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 0 i torn 16, jugat al camp 0, per l'equip NANOBOTS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

8

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 8

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

14

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 14

Modificadors

Taps drets (x1)

8

Risc injustificat
Total 30

suport@robocat.cat