Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 27, jugat al camp 2, per l'equip Rocafonda 1

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 0

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

2

Hospital (x1)

1

Total Evacuats 3

Modificadors

Taps drets (x1)

2

Risc injustificat
Total 5

suport@robocat.cat