Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 3, jugat al camp 2, per l'equip Rescataps

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

136

Sala d'Espera (x6)

12

Terrat (x2)

0

Total Ferits 148

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

2

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 2

Modificadors

Taps drets (x1)

12

Risc injustificat
Total 162

suport@robocat.cat