Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 15, jugat al camp 0, per l'equip Terrenator

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

32

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 32

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

6

Hospital (x1)

1

Total Evacuats 7

Modificadors

Taps drets (x1)

8

Risc injustificat
Total 47

suport@robocat.cat