Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 2, jugat al camp 1, per l'equip iOsferic - ROBOTINS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

96

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 96

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

12

Refugi inferior (x2)

4

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 16

Modificadors

Taps drets (x1)

15

Risc injustificat
Total 127

suport@robocat.cat