Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 1, jugat al camp 0, per l'equip Rocafonda 3

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

42

Terrat (x2)

0

Total Ferits 42

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

10

Hospital (x1)

3

Total Evacuats 13

Modificadors

Taps drets (x1)

5

Risc injustificat
Total 60

suport@robocat.cat