Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 3, jugat al camp 2, per l'equip Jefferemy

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

32

Sala d'Espera (x6)

84

Terrat (x2)

0

Total Ferits 116

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 2

Modificadors

Taps drets (x1)

0

Risc injustificat
Total 118

suport@robocat.cat