Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -2 i torn 2, jugat al camp 1, per l'equip La Robosalut

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

84

Terrat (x2)

0

Total Ferits 100

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 0

Modificadors

Taps drets (x1)

9

Risc injustificat
Total 109

suport@robocat.cat