Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 24, jugat al camp 1, per l'equip ERBB

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

8

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 14

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

2

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 4

Modificadors

Taps drets (x1)

5

Risc injustificat
Total 23

suport@robocat.cat