Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -2 i torn 4, jugat al camp 0, per l'equip Wolvinners Patufeers

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

80

Sala d'Espera (x6)

18

Terrat (x2)

0

Total Ferits 98

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

28

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 28

Modificadors

Taps drets (x1)

27

Risc injustificat
Total 153

suport@robocat.cat