Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 14, jugat al camp 1, per l'equip Bransu 1

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

60

Terrat (x2)

0

Total Ferits 60

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 0

Modificadors

Taps drets (x1)

10

Risc injustificat
Total 70

suport@robocat.cat