Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -1 i torn 14, jugat al camp 2, per l'equip Elektroduendes

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

8

Sala d'Espera (x6)

18

Terrat (x2)

0

Total Ferits 26

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

16

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 16

Modificadors

Taps drets (x1)

10

Risc injustificat
Total 52

suport@robocat.cat