Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 28, jugat al camp 2, per l'equip Elektroduendes

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

24

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 24

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 0

Modificadors

Taps drets (x1)

2

Risc injustificat
Total 26

suport@robocat.cat