Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -2 i torn 11, jugat al camp 2, per l'equip Miami Steam 3.0

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 22

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

0

Hospital (x1)

1

Total Evacuats 1

Modificadors

Taps drets (x1)

4

Risc injustificat
Total 27

suport@robocat.cat