Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 26, jugat al camp 1, per l'equip Wolvinners Patufeers

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

66

Terrat (x2)

0

Total Ferits 82

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

24

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 24

Modificadors

Taps drets (x1)

25

Risc injustificat
Total 131

suport@robocat.cat