Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 1, jugat al camp 0, per l'equip ERBB

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

12

Terrat (x2)

0

Total Ferits 12

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

6

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 8

Modificadors

Taps drets (x1)

7

Risc injustificat
Total 27

suport@robocat.cat