Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 1 i torn 7, jugat al camp 0, per l'equip iOsferic - ROBOTENCS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

48

Sala d'Espera (x6)

72

Terrat (x2)

0

Total Ferits 120

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

24

Refugi inferior (x2)

12

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 36

Modificadors

Taps drets (x1)

27

Risc injustificat
Total 183

suport@robocat.cat