Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -2 i torn 11, jugat al camp 2, per l'equip NANOBOTS

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

0

Terrat (x2)

0

Total Ferits 16

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

14

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 14

Modificadors

Taps drets (x1)

9

Risc injustificat
Total 39

suport@robocat.cat